" รักป่ารักช้าง ร่วมกันสร้างและดูแล "
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับมูลนิธิ
กิจกรรมของมูลนิธิ
องค์ประธานมูลนิธิ
โครงสร้างมูลนิธิ
ศูนย์ในเขตภูมิภาค
โครงการของมูลนิธิ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังรูปกิจกรรม
ตารางกิจกรรม

คลังข้อมูลสื่อต่างๆ

ติดต่อมูลนิธ

แผนที่เส้นทางมามูลนิธิ

 
 
 
 

 

 พระประวัติ องค์ประธานมูลนิธิ
หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล

หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล หรือท่านหญิงอ๋อย

ทรงประสูติ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ทรงเป็นพระธิดาองค์เล็กของ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล หรือเสด็จพระองค์ชายใหญ่ กับ หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล

ปัจจุบัน หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล หรือ ท่านหญิงอ๋อย ทรงมีพระชันษา ๗๔ ชันษา
ทรงดำรงพระอิศริยศ "หม่อมเจ้าหญิง" แห่งพระบรมศานุวงษ์ ทรงมีศักดิ์เป็นพระมาตุจฉา
(น้าสาว) ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ปัจจุบันทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง สามารถเดินป่า และขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองตลอด
นอกจากนี้ยังทรงมีความจำเป็นเลิศ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเก่าๆ ได้อย่างแม่นยำ
- พระขนิษฐาและพระเชษฐา
1.หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล หรือ ท่านปิ๋ม (ประสูติเมื่อ 24 ก.ย. 2476 -)
ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
(พระเชษฐา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ)
(ทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)

2. หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล หรือ ท่านกบ (ประสูติเมื่อ11 ต.ค. 2478
และ ทรงถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2538)
- พระจริยวัตรส่วนพระองค์
ชีวิตในวัยพระเยาว์ ท่านหญิงอ๋อย ชอบเสด็จติดตามพระบิดาไปเที่ยวชมสภาพธรรมชาติใน
พื้นที่ป่าหลายแห่ง เช่น ป่าพนมสารคาม ป่าชายแดนเทือกเขาตะนาวศรี ทรงสนพระทัยศึกษา
พันธุ์ไม้และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับรอยเท้าสัตว์ป่า จนมีความ
เชี่ยวชาญอย่างมากซึ่งท่านหญิงฯสามารถนำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่ร่วมงานและ
อยู่ใกล้ชิดกับองค์ท่านเป็นอย่างดีท่านหญิงอ๋อย ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชินีจนถึงชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๔ จึงไปศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้ศึกษาด้านการกีฬา
และด้านภาษา ทรงมีพระปรีชาด้านการกีฬาหลายชนิดเช่น ขี่ม้า เทนนิส ว่ายน้ำ เป็นต้น
หลังจากเสด็จกลับก็ยังสนพระทัยเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์
ทำงานด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่ามาโดยตลอด และจึงทรงตั้งมูลนิธิ
ฯ ขึ้นมาเพื่อช่วยสัตว์ป่า
- พระราชภาระกิจด้านการอนุรักษ์
ด้วยความที่พระองค์ท่านทรงรักธรรมชาติและห่วงใยสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ มาตั้งแต่
ยังทรงพระเยาว์ และพระองค์ท่านได้มองเห็นว่าปัจจุบันมีการบุกรุกป่าซึ่งเป็นเขตอุทยาน ซึ่ง
หากไม่มีมีการป้องกันหรือให้มีการอนุรักษ์ไว้ สัตว์และธรรมชาติก็จะถูกทำลายลงไปจนหมดสิ้น
ซึ่งจากจุดความสำคัญนี้เอง ทำให้พระองค์ท่านทรงอยากให้ทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่า
ไม่ว่าจะเป็นช้าง กระทิง เก้ง กวาง ซึ่งอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ตามแนวทางพระราชเสาวณีย์ของ
สมเด็จพระราชินีนาถ ดังนั้นมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาตามแนวพระ
ทางความตั้งหฤทัยของ ท่านหญิงอ๋อย ซึ่งพระองค์ท่านให้ทุ่มเทพระวรกาย ในการเสด็จเดินป่า
เพื่อออกให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ และป่าในท้องถิ่นต่างๆ
" แม่ช้าง" คือพระฉายาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งให้กับ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดลฯ
เนื่องจากพระองค์ท่านได้กราบทูลเรื่องป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นเนืองนิจ ซึ่งพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้ทรงมีพระราชดำริทำโครงการอนุรักษ์ด้านธรรมชาติ เช่น โครงการปลูกป่า,โครงการปลูกหญ้า
โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ
หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงมีบุตร-ธิดา รวม4 คน
ติดต่อ : มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล กระท่อมรังสิต 99/9 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทร 02-5776944-5
Allright servers © rangsinoppadol.org
ติดต่อเว็บมาสเตอร์โทร 086-5397874    หรือ กดที่นี่