" รักป่ารักช้าง ร่วมกันสร้างและดูแล "
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับมูลนิธิ
กิจกรรมของมูลนิธิ
องค์ประธานมูลนิธิ
โครงสร้างมูลนิธิ
ศูนย์ในเขตภูมิภาค
โครงการของมูลนิธิ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังรูปกิจกรรม
ตารางกิจกรรม

คลังข้อมูลสื่อต่างๆ

ติดต่อมูลนิธ

แผนที่เส้นทางมามูลนิธิ

 
 
 


สารจาก องค์ประธานมูลนิธิ
หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล
สารถึง คนไทยทุกๆท่าน
.....เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ข้าพเจ้า ได้ให้ความสนใจใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า
และระบบนิเวศน์ในธรรมชาติของประเทศไทย เนื่องจาก
ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีการบุกรุกป่าไม้ โดยเฉพาะในเขต
ป่าสงวน และอุทยานต่างๆ โดยกลุ่มชาวสวนและนายทุน
ซึ่งส่งผลให้ระบบความสมดุลในธรรมชาติเปลี่ยนไป
รวมถึงอาหารของสัตว์ป่าก็หมดลง จนทำให้สัตว์ป่าต้อง
ออกมาหากินในเมือง โดยเฉพาะการลงมาทำลายไร่สวน
ของเกษตรกร จนไปนำไปสู่การทำร้ายสัตว์ป่า
เช่น ช้าง ที่มีปัญหากับเกษตรกรบ่อยครั้ง เนื่องจาก
อาหารในป่าไม่มีจึงจำเป็นต้องออกมาหากิน ตาม
ไร่สวนชาวบ้าน
ในสมัยก่อนนั้นหากจะเห็นช้างหรือสัตว์ป่าก้ต้องออกเดินป่าลึก ตามภูเขา ที่มีป่ารก ก็จะได้เห็นสัตว์
นานาชนิด แต่ในสมัยนี้นั้น สัตว์ป่ากลับเดินออกมาจากป่าลึกเพื่อมาให้ท่านเห็น นั่นแสดงให้เห็น
ว่าสัตว์่ป่าเดือดร้อนอย่างหนัก จนทนอยู่ในป่าไม่ได้ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าข่าวในในทีวีจะ
ออกข่าวการบุกรุกป่าสงวนและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอยู่บ่อยๆ ซึ่งข้าพเจ้าเอง ก็อยากให้
ปัญหาเหล่านี้หมดไป จึงได้พาคณะสมาชิกของมูลนิธิไปปลูกป่าหลายครั้ง เช่น ป่ากุยบุรี
ป่าเสิงสาง, นอกจากปลูกป่าแล้วทางมูลนิธิได้ทำฝายชะลอน้ำ และโป่งเทียมไว้ในเขตอุทยานต่างๆ
และโป่งเทียมไว้ในเขตอุทยานต่างๆ เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ซึ่งข้าพเจ้าเอง
ก็อยากจะฝากข้อความไปยังท่านทั้งหลาย ให้ร่วมมือร่วมใจ กันช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติตามพื้นที่ของท่าน ทั่วประเทศไทย หรืออาจจะช่วยกันปลูกต้นไม้ คนละต้น
เพื่อสร้างโลกให้สดใส หรืออาจจะเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่ากับทางมูลนิธิก็ได้จะยินดีอย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง สุดท้ายนี้ขอส่งความปราถนาดีมายังท่านทั้งหลาย ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงาม เพื่อให้อยู่คู่ลุกหลานของเราตลอดไป ตราบนานเท่านาน
ลงพระนาม หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล

ติดต่อ : มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล กระท่อมรังสิต 99/9 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทร 02-5776944-5
Allright servers © rangsinoppadol.org
ติดต่อเว็บมาสเตอร์โทร 086-5397874    หรือ กดที่นี่